For tre år siden tok det politiet i gjennomsnitt 200 dager å oppklare sedelighetssaker, voldtekt og utuktig omgang med barn. I fjor økte tiden med 20 prosent. Ferske tall for først halvår viser at den utviklingen fortsetter. På toppen av dette kommer tiden sakene tar i domstolene, ofte flere år.

Riksadvokaten er bekymret over utviklingen.

— Nei, vi har ikke noen god forklaring på hvorfor saksbehandlingstiden for både sedelighetskriminalitet og overgrepssakene har økt de siste årene. Det bekymrer oss, sier assisterende riksadvokat Hans Petter Jahre.

Han opplyser at det i en god del saker er unødvendig dødtid, slik at de burde kunne vært avsluttet raskere.

Advokater sier til NRK at de ofte råder klienter til ikke å anmelde sakene på grunn av tiden etterforskningen tar.

Riksadvokaten har nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet skal se på hvorfor saksbehandlingstiden i voldtektssaker er så lang.

NTB