Ingen andre varianter med helt eller delvis innføring av gratis fergetransport er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Det er konklusjonene i utredningsrapporten Møreforsking overrakte samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) tirsdag ettermiddag. Av de åtte forskjellige alternativene forskerne har utredet sett fra et økonomisk ståsted, er det bare to — de med lange og få ruter og lav etterspørsel - som er samfunnsøkonomisk lønnsomme.

— Hvis det bare var økonomi som skulle være avgjørende, hadde vi ikke trengt politikere. Det er en rekke andre momenter som også spiller inn når avgjørelsen skal tas, sa Navarsete til NTB etter å ha fått utredningen.

Det er nedfelt i regjeringserklæringen fra Soria Moria at fergetransporten skal gjøres billigere for å sikre verdiskapning og bosetting i distriktene.

En avgjørelse om hvilken løsning regjeringen faller ned på, og om det i første omgang skal iverksettes en prøveordning, kommer sammen med statsbudsjettet for neste år.

ÅPENT: Liv Signe Navarsete vil ikke utelukke at fergene blir gratis, til tross for konklusjonene i den nye rapporten.
Arkiv