De gunstige avtalene som har sikret den kraftkrevende industrien billig elektrisitet er i ferd med å gå ut. Det skaper problemer for en rekke industristeder landet rundt, der hjørnesteinsbedriftene er basert på rimelig kraft. Regjeringen har lovet å etablere et nytt industrikraftmarked i Norge — men har ennå ikke kommet opp med noe svar på hvordan det skal se ut.

Elkem og Hydro er to av selskapene som har nytt godt av rimelig kraft, både i Ålvik, på Karmøy, Husnes, Sunndalsøra og i Sogn.

I Brussel i går var det ikke mye hjelp å få, da olje- og energiminister Åslaug Haga var på besøk. De nye reglene må være i tråd med EØS-avtalen, og overvåkingsorganet ESA vil passe nøye på. Ett av prinsippene ESA har å holde seg til, er at det ikke skal gis statsstøtte i strid med reglene om fri konkurranse. Kontrakter som sørger for kraften blir solgt under markedspris vil det ikke være lett å få aksept for, var meldingen fra ESA-president Per Sanderud.

Han er for øvrig fetteren til olje- og energiministeren, men hadde likevel få trøstende ord.

Også i EU arbeides med å se på hva slags langsiktige kraftkontrakter som kan aksepteres. Haga fikk likevel ingen signaler om at det ligger an til at subsidiert kraft vil bli mindre problematisk i fremtiden enn med dagens regelverk.

Haga innrømmer at saken er vanskelig, og måtte nøye seg med å love at regjeringen skal legge hodene i bløt for å se hva det er mulig å få til.