I alt 28,5 prosent av 10.-klassingene fikk karakteren en eller to i matematikk.

Direktør for Læringssenteret, Jostein Osnes, bekrefter overfor Aftenposten at disse elevene ikke kan særlig mer enn å legge sammen og trekke fra. De behersker i liten grad ganging og deling, og vet ikke hva brøk eller prosentregning er.

Antall elever som fikk de to dårligste karakterene økte med over 1 prosentpoeng fra i fjor. Samtidig sank andelen som fikk de beste karakterene, fem eller seks, fra 13 til 11,2 prosent.

Resultatene var så dårlige at Læringssentret ba fylkene, som har vært ansvarlige for sensuren, vurdere om det var feil eller mangler ved eksamen. Det var det ikke.

Læringssenteret mener det nedslående resultatet kan skyldes flere faktorer. Det er for omfattende og detaljert pensum og for få timer, for liten forskjell mellom undervisningen rettet mot de svake og de sterke elevene, og for dårlig matteundervisning på lærerhøyskolen.

Utdanningsminister Kristin Clemet (H) medgir at matteresultatene er dårlige.

— De nye tallene fra Læringssenteret viser at grunnholdningene til matematikk dannes tidlig. Derfor må støtet settes inn tidlig. Vi må se på både læreplan og læringsmiljø, sier utdanningsminister Kristin Clemet (H) til avisen.

(NTB)