Til sammen bruker staten, fylkeskommunene og kommunene nærmere 1,9 milliarder kroner i året til behandling av rusmiddelmisbrukere, viser tall Aftenposten har fått fra Statistisk sentralbyrå.

Samtidig finnes det ingen krav om godkjenning for å få lov til å starte behandling av misbrukerne. Ifølge Sosial— og helsedepartementet er det fylkeskommunen og kommunen som er ansvarlige for kvaliteten på tilbudene.

Tilsyn fra fylkesmennene skal også være med å sikre kvaliteten. Men ifølge en oversikt Aftenposten har fått fra departementet, var det i 1999 bare Fylkesmannen Vest-Agder som gjennomførte tilstrekkelig antall tilsyn, nemlig fire ved hver institusjon.