Bare halvparten av T-banestasjonene har røykventilasjon, ifølge rapporten fra Oslo brann— og redningsetat. Slike systemer gjør det mulig å kontrollere hvordan røyken brer seg hvis en brann oppstår.

– Vi ønsker røykventilasjon på samtlige undergrunnsstasjoner. I tilsynsrapporten har vi ikke sagt at det skal installeres slike systemer, men det ligger litt i kortene, sier branninspektør Daniel Johansen til NRK.

Rapporten avdekker videre at flere nødutganger er sperret, og at lysforholdene flere steder er svært dårlige. Sikkerheten er blitt bedre siden forrige tilsyn, men det mangler dokumentasjon på hva som er utbedret.