Avdelingsleder Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sier til Nationen at det fortsatt gjenstår mye arbeid før alle kommunene er så forberedt som de bør være på skogbrann i sitt distrikt.

– Kommunene er i mange tilfeller for dårlige til å håndtere større hendelser, sier Madsen.

Han mener at brannetatene må bli flinkere til å samarbeide over kommunegrensene og ha på plass et skogbrannvern som omfatter flere kommuner. Men Madsen legger til at hvis en slik ordning skal fungere, krever det evne til å samordne store operasjoner.

Skogeiernes forsikringsselskap Skogbrand mener også at det er på tide å omorganisere skogbrannberedskapen.

– Mitt inntrykk er at enkelte kommuner gambler på å få helikopterhjelp i stedet for å organisere skogbrannvernet godt nok. Det viktigste slukningsarbeidet vil alltid foregå på bakken, og helikopteret er tenkt som en backup, sier daglig leder Inge Fjalestad i Skogbrand.