Tilsynet har intervjuet 6.500 leger, sykepleiere og hjelpepleiere som blant annet svarer at arbeidspresset gjør at de ikke klarer å følge opp pasientene på en forsvarlig måte, melder NRK.

– Arbeidspress opplever alle. Men det er klart at i den grad det blir konstant og vedvarende og ikke blir løst, så er det en grense for når det blir helsebelastende, sier prosjektleder Tom Østberg.

Den vanskelige økonomiske situasjonen for sykehusene er en av årsakene til det dårlige arbeidsmiljøet.