Dette fremkommer av en større spørreundersøkelse som prosjektleder Rune Øystese ved Bjørgvin bispedømmekontor har foretatt.

Ifølge Vårt Land viser også undersøkelsen at skolen peker seg ut som en naturlig alliert for foreldre som døper barna sine. Seks av 10 foreldre mener at skolen er deres viktigste samarbeidspartner, mens bare tre av 10 ser menigheten i en slik rolle. Bare 10 prosent av foreldrene forventer at fadderne bidrar til den kristen oppdragelsen.

Hele 70 prosent håper at barna deres vil få opplæring i innholdet i den kristne tro på skolen. Siden skolen ikke lenger har ansvaret for trosopplæringen, tolker Øystese foreldrenes ønsker som et uttrykk for at de gjerne vil at barna skal få en oppdragelse, som likner på den de selv fikk.

6070 barn døpt i fjor

I fjor ble 6070 barn døpt i Den norske kirkes menigheter i Bjørgvin. Det betyr at om lag ni av 10 barn blir døpt.

Om noen uker skal Stortinget behandle stortingsmeldingen om lovfesting av dåpsopplæringen i Den norske kirke. Regjeringen har foreslått å bevilge 250 millioner kroner til dåpsopplæring. Blant annet skal Kirken gi tilbud om 315 timers opplæring i den kristne tro til alle døpte barn. Konfirmasjonsopplæringen skal inngå som en viktig del av dette tilbudet.

Stiftelsen Kirkeforskning har tidligere foretatt en undersøkelse som viste at bare åtte prosent av medlemmene i Den norske kirke aktivt ønsker Kirkens hjelp til å gi en kristen oppdragelse.

Halvparten takker nei til et slikt tilbud.

Forplikter

Undersøkelsen i Bjørgvin bispedømme nyanserer dette bildet. Selv om tallene fra undersøkelsen ikke er ferdig bearbeidet, mener Rune Øystese at tendensene er klare. Et stort flertall av foreldrene mener at det forplikter å døpe barna sine.

De tallene som nå presenteres, er basert på svar fra 275 foreldrepar. Det er en tredjedel av dem som fikk tilsendt spørreskjema etter at de døpte barna sine. De endelige resultatene av undersøkelsen er trolig klar i juni.

Selv om et stort flertall av foreldrene, som selv ikke er aktive kirkegjengere, mener at dåpen forplikter dem til en kristen oppdragelse av barna, mener bare 12 prosent at Kirken kan kreve en slik oppdragelse.

De 10 bud

En tredel svarer at dåpsforeldrene selv må ha en kristen tro for å kunne døpe sine barn. Litt flere mener at foreldre må ønske en kristen oppdragelse av barn som døpes i Den norske kirke.

Undersøkelsen fra Bjørgvin bispedømme viser ellers at nesten halvparten av foreldre som døper barna sine, ønsker å sende sine små håpefulle på søndagsskole. Nesten 40 prosent vil gjerne ha barna med i kirkekor. Nær halvparten ønsker å be aftenbønn og å snakke om kristen tro i hjemmet. Knapt 40 prosent synes det er viktig at barna lærer De 10 bud.

FORPLIKTER: Dåpen forplikter foreldre til å gi barna en kristen oppdragelse, viser en undersøkelse fra Bjørgvin bispedømme. På bildet Ingebrigt Ryland Røyrane som ble døpt i Ølve kyrkje i 1997.<p/> ARKIVFOTO: JAN M. LILLEBØ