Transmedica ble etablert i 1990, med hovedkontor i København. Selskapet leier ut leger og sykepleiere og det meste av helsepersonell til sykehus, særlig i Norge og Sverige. I februar 2001 overtok de driftsansvaret for den kirurgiske avdelingen på Simrishamn Sykehus, helt sørøst i Sverige. Nå ønsker de å gjøre det samme i Florø, melder NRK. Transmedica tar sikte på å inngå avtaler med ulike helseforetak for å behandle ventelistepasienter, primært fra Helse Vest.. I dag er det Helse Førde som driver sykehuset i Florø.

— Det kom en kortfattet henvendelse fra Transmedica for et par dager siden, hvor de skisserer at de har ambisjoner om å overta sykehuset med tilsatte dersom en blir enige om det. De ber om å få drøfte en slik mulighet med ledelsen, bekrefter styreleder i Helse Førde, Per Ytrehus, til Bergens Tidende.

Første gang i Norge

— Dette er et første steg for å komme i dialog med Helse Førde, forteller direktør for Transmedica i Norge, Terje Nilssen. Det er kun den kirurgiske avdelingen de ønsker å drive. - Vi ser for oss at vi skal drive med planlagt pasientbehandling, ikke øyeblikkelig hjelp.

— Foreløpig har vi ikke andre planer enn i Florø. Får vi det til der, kan man jo se videre, men det er jo tidlig å si. Her og nå er Florø det eneste alternativet vi ser på.

— Dette er første gang vi er kommet med et konkret forslag om å drive en hel avdeling på et sykehus i Norge, sier Carsten Svendsen, administrerende direktør for Transmedica. Heller ikke han vil si noe om selskapet vil utvide virksomheten i Norge til andre lokalsykehus, skulle de lykkes med planene i Florø. – Dette er svært konkret fordi vi kjenner til virksomheten Florø og Førde. Vi har fulgt debatten i Helse Førde og sett at det er diskutert flere alternativer for Florø, blant annet nedleggelse.

Her har vi muligheter til å få gjort noe.

Seriøs henvendelse

Hvor omfattende Transmedicas eventuelle engasjement ved sykehuset i Florø kan tenkes å bli, vil være en del av forhandlingene. Carsten Svendsen tror ikke at han vil møte sterk motstand fra privatiseringsmotstandere. Vi vil ikke overta eller kjøpe noe. Vi oppfatter oss som en støtte til det offentlige. Vi driver i samarbeid med det offentlige. vil aldri kjøpe et foretak og overta og drive helt privat.

I går ble henvendelsen diskutert på styremøte i helseregionen. Der ble man enige om å be om utfyllende informasjon fra Transmedica.

— Vi vet jo veldig lite om innholdet i dette tilbudet. Derfor har vi bedt om at dette blir nærmere avklart før vi eventuelt går videre, sier Ytrehus. - Men styret oppfatter dette som en seriøs henvendelse. Vi kjenner Transmedica som en seriøs bedrift. Vi vil derfor behandle henvendelsen deretter.

Nærsykehus

— Grunnen er at vi har krav til økonomi og effektivisering av drift som totalt sett gir en situasjon hvor de økonomiske inntjeningskravene er så store at det er foreslått å legge ned den somatiske aktiviteten i Florø, forklarer Per Ytrehus.

Planen er å beholde et såkalt nærsykehus i Florø og fordele mye av virksomheten til de tre andre sykehusene i Helse Førde, sentralsjukehuset i Førde, Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus.

Langt frem

— Nå er det ikke Helse Førde som inngår den type avtaler. Hvis man helt hypotetisk tenker seg en slik virksomhet, skal den godkjennes av departementet. Og eventuell avtale skal inngås med Helse Vest. Det er i så fall veldig langt frem, sier styreleder for Helse Vest, Mai Vik. – Vi inngår kun slike avtaler hvis har behov for denne typen tjenester, og ikke kan levere dem gjennom våre egne foretak. Foreløpig har vi god dekning innenfor foretakene i Helse Førde.