TROND NYGARD-STURE

I løpet av noen uker i september og oktober ble syv danske trålere fra syv ulike rederier bordet av norske myndigheter. Om bord fant Kystvakten dokumentasjon på det de mener er store mengder makrell tatt i norsk sone. Kystvakten beslagla fangstbøker, notater og andre dokumenter.

Trålerne ble tatt over et område som strekker seg fra nordvest for Bergen til vest for Egersund. I forrige uke ble trålerne anmeldt til Hordaland politidistrikt.

-Har ikke lisens

— Dette var ingen overraskelse. Vi har lenge hatt mistanke. Derfor satte vi av en del ressurser for å finne ut av saken, sier leder for Kystvaktskvadron Sør, Rune Stenevik.

Kystvakten brukte blant annet sporene fra satellittsenderne om bord. De avslører båtenes posisjon til enhver tid.

Ifølge Stenevik hevdet mannskapet på trålerne at makrellen var tatt i EU-sonen, men det overbeviste ikke Kystvakten.

— I den perioden vi var om bord, står makrellen dessuten i norsk sone. Danske trålere har ikke lisens til å fiske makrell i norsk sone, sier han.

Millionkrav

— Hva legger du i at det dreier seg om syv ulike rederier?

— Det forteller vel at det er et mønster, sier han.

De syv trålerne hører alle hjemme i Nord-Danmark, blant annet Skagen og Hanstholm.

Bøtene for ulovlig fiske beløper seg vanligvis fra rundt 10.000 kroner til rundt 100.000. Det som svir mest, er inndraging av et pengebeløp tilsvarende verdien av fangsten. Enkelte er blitt avkrevd over to millioner kroner.