Undersøkelsen som er gjort for avisen Jyllands-Posten, viser at bare 20 prosent av befolkningen er imot aktiv dødshjelp.

Aktiv dødshjelp er nylig blitt tillatt både i Nederland og Belgia. Belgia vedtok i forrige uke som det andre land i verden å avkriminalisere aktiv dødshjelp.

Dette kan ha påvirket danskenes syn.

Før målingen ble gjort ble de spurte informert om at aktiv dødshjelp er forbudt i Danmark, og at aktiv dødshjelp innebærer at man avslutter en pasients liv. Ved passiv dødshjelp unnlater man å behandle en pasient, dette er tillatt i Danmark.

Den danske helseministeren, Lars Løkke Rasmussen (Venstre), sier til Jyllands-Posten at han er overrasket over resultatet av målingen.

Han sier at han spør seg selv om hvor inngående de spurte egentlig har reflektert over spørsmålet.

-Det er forskjell på hvordan man reagerer når det er meget abstrakt, og når dette kommer tettere innpå en selv, sier han.

(NTB)