52 år gamle Engberg-Pedersen er dansk statsborger og har nesten 30 års erfaring med utviklingsspørsmål i omtrent 25 utviklingsland.

De tre siste årene har han arbeidet i Verdensbanken. Tidligere har Engberg-Pedersen vært direktør for Centre for Development Research i København og jobbet ved FNs Høykommisærs kontor for flyktninger (UNHCR) sitt regionkontor i Addis Abeba.

Engberg-Pedersen overtar etter Ingunn Klepsvik som nå fungerer som direktør etter at Tove Strand sluttet i Norad og ble direktør ved Ullevål universitetssykehus.