Ledelsen visste ikke at hun var fratatt lisensen i Norge.

Til sammen er legen meldt til norsk pasientskadeerstatning i 42 saker, de fleste av dem fra Østfold. Det er gitt medhold i 29 av sakene, avslag i 11 og to saker er fortsatt under behandling, melder NRK. Til sammen 10,7 millioner kroner er utbetalt i erstatning. Hun har flere saker på seg enn noen annen lege i Norge.

– Vår vurdering er at sakene er alvorlige, og det kommer jo også frem av resymeene. Vi har ikke funnet saker der skadedatoen er etter mars 2005, sier Øydis Ulrikke Castberg, kommunikasjonssjef i Norsk Pasientskadeerstatning.

NRK har funnet ut at legen nå bor i Hudiksvall i Søndre Norrland, og jobber på et sykehus der. Ledelsen visste ikke om den danske legens fortid, og at hun er fratatt retten til å arbeide i Norge, men sier hun gjør en god jobb ved sykehuset. De mener likevel at man bør kunne utveksle informasjon om slikt mellom de nordiske landene.