Pillen er på størrelse med en vanlig hodepinetablett, og kan bli en miljømessig vidundermedisin, håper forskerne.

Oppfinnelsen er gjort ved Danmarks tekniske universitet DTU i Lyngby nord for København, skrev Internetavisen Jyllands-Posten onsdag. Hydrogenpillen har vært holdt hemmelig i et halvt år, mens forskerne har søkt om patenter.

Tabletten binder hydrogengass til salt uten at noe av hydrogenets energi går tapt. Dermed kan den første praktisk brukbare metode til å lagre hydrogenenergi være funnet.

Hvis den danske oppfinnelsen svarer til forhåpningene, kan det bety at verden er sikret stabile energiforsyninger til biler og andre kjøretøy også den dagen klodens olje— og gassressurser slipper opp. Blant den nye hydrogenpillens store fordeler er at den krever svært liten plass.

Tidligere ville den mengden hydrogen som trengtes for å kjøre 500 kilometer, fylle ni hele personbiler. Men den nye oppfinnelsen kan den samme energimengden rommes i en vanlig 50 liters tank.