Selskapet Cryos International har søkt norske myndigheter om å få eksportere sæd fra norske menn til utlandet. Særlig skal etterspørselen være stor blant norskamerikanere i USA.

– De fleste par ønsker sæd fra en donor som er mest mulig lik mannen i forholdet. Og det er ikke til å se bort ifra at det blant etterkommere etter skandinaviske immigranter i USA er en stor interesse for «reservedeler» hjemmefra, sier eier og administrerende direktør Ole Schou til NRK.

Selskapets sædbank leverer til 500 klinikker i over 40 land. På sin amerikanske nettside reklamerer selskapet for «viking-gener» med robust helse og kraft.

I Norge gir en to år gammel lov alle barn rett til å vite hvem som er deres biologiske opphav. Loven har imidlertid gjort det vanskeligere å få nok menn til å donere sæd.

Schou håper på en dispensasjon som gir selskapet lov til å eksportere sæd fra anonyme norske donorer.

Leder Lars Ødegård i Bioteknologinemnda er imidlertid skeptisk og mener vi ikke kan ha ett prinsipp i Norge og et annet i utlandet.

– For oss er det et viktig prinsipp at alle barn som blir født etter en sæddonasjon skal ha mulighet til å få vite om deres biologiske opphav når de blir voksne. Det bør også gjelde for eventuell sæd som vi sender ut av landet, mener han.