Tilsynet avviser konklusjonene i en amerikanske undersøkelse om funn av miljøgifter i laksen, som er publisert i tidsskriftet Journal of Nutrition.

I artikkelen i tidsskriftet Journal of Nutrition advarer amerikanske forskere mot å spise mer enn tre måltider med norsk laks i året. Bakgrunnen er at forskerne mener innholdet av PCB og dioksiner i laksen er så stort at det kan føre til misdannelser på fostre, redusert læringsevne og økt kreftfare ved for mange laksemåltider.

Men det danske mattilsynet er svært kritiske til den amerikanske undersøkelsen. Tilsynet mener de amerikanske forskerne benytter risikovurderinger som verken anerkjennes av Verdens helseorganisasjon (WHO) eller av andre europeiske matvaretilsyn.