– Den svært ambisiøse målsettingen er at vi skal klare oss helt uten fossilt brensel. Det er naturligvis en langsiktig plan, men det er det vi skal arbeide mot, sier statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Den konservative statsministeren peker ikke på faren for klimaendringer og global oppvarming som den viktigste grunnen til å stanse bruken av kull og olje. Derimot mener Fogh Rasmussen det er et stort problem at dagens energikilder ofte hentes fra svært urolige deler av verden.

I tillegg tror han satsing på ny teknologi for å utnytte alternative energikilder kan være en god økonomisk investering for Danmark.

– Det er ingen motsetning mellom en fornuftig økonomi og bærekraftig energi. Danmark har et teknisk forsprang på området, og det skal vi utnytte til å skape forretningsvirksomhet og nye arbeidsplasser, sier Fogh Rasmussen.

Mer konkret ønsker regjeringen seg omfattende satsing på forskning og utvikling både i Danmark og utlandet og en større interesse for miljøvennlige biler. (