Saken vil dermed ikke bli tatt opp til behandling i Høyesterett etter at de utstøtte Frp-erne har lidd nederlag i både namsretten og lagmannsretten. Kjæremålsutvalget mener lagmannsretten har tolket loven riktig, og at det ikke foreligger feil ved saksbehandlingen.

Hagen tilfreds — Dette er meget tilfredsstillende. Det viser at det er vi i partiet selv som styrer partiet og ikke andre. Når sentralstyret fortolker vedtektene er det dette som gjelder, sier Hagen.

Lørdag holdes nominasjonsmøtet i Oslo Frp og det er ventet stor strid rundt flere av plassene på listen. Ikke minst er det varslet at flere vil gå inn for å stemme for at Dag Danielsen skal stå på tredje plass på stortingslisten til valget. Partiet sentralt har sagt ifra at alle stemmer for Danielsen vil bli forkastet.

Svekker Danielsen-fløyen — Danielsens tilhengere inkludert hans bror Per Danielsen, kan i hvert fall ikke lenger hevde at denne saken er uavklart i rettsapparatet. Det Per Danielsen har sagt er feil. Tar han på seg advokatrollen under nominasjonsmøtet lørdag, vil alle vite at han ikke har kunnskaper om det han snakker om, sier Hagen.

Han regner ikke med at det vil komme flere rettssaker i kjølvannet av nominasjonsmøtet.— Det tror jeg faktisk ikke. Den som skulle vurdere noe slikt må vite at han kaster bort pengene sine, sier Carl I. Hagen.

NTB