— Frp har utviklet seg til et sentralistisk parti. Ledelsen blander seg inn i nominasjonene. Det er blitt det motsatte av det liberalistiske partiet jeg meldte meg inn i. Prosessen rundt suspensjonen av meg var svært brutal, og jeg føler derfor at det ikke er riktig å fortsette, sa Danielsen da han gjorde kjent sin beslutning på en pressekonferanse fredag.

Samtidig mener Danielsen at det er positivt at medlemmer som representerer samme del av partiet som ham selv, som Vidar Kleppe, fortsetter i partiet.

— Det var svært positivt av Kleppe ble renominert i Vest-Agder. Spesielt synes jeg det er et positivt tegn at fylkeslaget i Vest-Agder klarte å vise selvstendighet til tross for at partiledelsen ga et klart signal om at Kleppe ikke skulle renomineres, mente Danielsen.

Ikke oppfordring til andre Men Danielsen vil ikke komme med en generell oppfordring til andre partifeller om å melde seg ut. Han vet heller ikke om hans bror, advokat Per Danielsen, fortsetter som medlem i Frp.

— Jeg ble sjokkert sist lørdag da Per først ble valgt til landsmøtedelegat, men Carl I. Hagen gikk umiddelbart ut og sa at han ikke fikk lov til å komme og at han burde melde seg ut av partiet. Det viser at Fremskrittspartiet ikke lenger er et demokratisk parti, sa den tidligere Frp-representanten.

Danielsen tror ikke at utmeldelsen av Frp nødvendigvis betyr at han er ferdig med politikken.

— Jeg ser ikke bort fra at jeg en gang i framtiden kan gjøre et politiske comeback, men er ikke kommet så langt at jeg vet i hvilket parti det eventuelt vil være, sa Dag Danielsen.

Komitéarbeid Han tror ikke at utmeldelsen vil ha noe å si for komitéarbeidet hans.

— Jeg har sendt brev til Stortingets presidentskap om at jeg ikke lenger er en del av Frps gruppe, men jeg kommer sannsynligvis til å sitte i samme komité fordi det har vært praksis ved tidligere partiutmeldelser.

Danielsen og de andre suspenderte og ekskluderte Frp´erne vant ikke fram med sitt kjæremål om å få kjent suspensjonene ugyldige. Men de har fortsatt mulighet til å gå til sivilt søksmål, og det utelukker ikke Danielsen.

— Jeg har ikke konkludert i den saken, men jeg synes uttalelsen fra

Høyesteretts kjæremålsutvalg var positiv. I kjennelsen sier de blant annet at man må avveie et partis rett til indre selvstyre opp mot beskyttelse av individet mot overgrep fra sentrale organer, og det er et godt utgangspunkt for et søksmål, mente Danielsen.

Selv om han karakteriserer den siste turbulente tiden som tung, hevder han at han fortsatt har et profesjonelt forhold til partileder Hagen og andre Frp-representanter.

— Jeg hilser både på Hagen og de andre kollegene, selv om det er enkelte av dem som ikke lenger hilser på meg, forteller han.

Les også: Per Danielsen forstår broren Hagen: Utmeldelsen bekrefter anklagene Frp-"verstinger" tause

FORLATER FRP: Stortingsrepresentant Dag Danielsen melder seg ut av Fremskrittspartiet. I tiden framover vil han opptre som uavhengig stortingsrepresentant. Foto: Morten Holm/Scanpix