MAJ-BRITT DAHL

maj.dahl@bergens-tidende.no

Totalt har 33 personer i Norge dødd av bakterien i løpet av årets åtte første måneder. For hele fjoråret kom tallet opp i 39 dødsfall. Totalt er 210 personer rammet av alvorlig sykdom som skyldes bakterien hittil i år, mot 266 i hele fjor. I Hordaland har det vært 36 tilfeller frem til nå, mens det var 29 som ble rammet i hele fjor.

Rekord -— Dette blir bare verre og verre. Vi kommer nok opp i rundt 300 tilfeller totalt i år. Høysesongen for sykdommene er fra oktober til mars. Vi vil få et nytt toppår siden Folkehelsas meldingssystem ble etablert i 1975, sier overlege Viggo Hasseltvedt ved Folkehelsa til Bergens Tidende. Hordaland er hardest rammet sammen med Oslo, Rogaland, Akershus og Buskerud. Sogn og Fjordane ligger som vanlig langt ned på listen med bare tre tilfeller og ingen døde frem til nå. Hasseltvedt understreker at det er hissige bakterier som rammer folk. Hvorfor sykdommen trives best i Hordaland og i sentrale østlandsområder har ikke Hasseltvedt noen god forklaring på. -- Det kan være visse stammer av bakteriene som ikke har vært i området så mye før, og at folk etter hvert blir mer motstandsdyktige mot den. Det pussige er at den samme bakterien som tar livet av noen, gir 100.000 vanlige halsinfeksjoner hvert år. Folk blir friske etter en 10 dagers penicillinkur.

Knekkes av penicillin -- Bakterien er ikke motstandsdyktig mot penicillin, men det er viktig at man kommer tidlig til behandling. Viktig er det også å fullføre kuren, og ikke slutte når man begynner å føle seg frisk. Da kan infeksjonen lett komme tilbake, sier Hasseltvedt. Problemet er at noen går for lenge med symptomer som feber, utmattelse og kraftig sykdomsfølelse. Selv røde, smertefulle hudområder får ikke alltid folk til å gå til lege. Like viktig er det at legene oppfordrer folk til å ta kontakt hvis de blir verre - selv om legene ikke finner noe ved den første undersøkelsen. -- Sykdommen kan utvikle seg raskt, bare i løpet av et par timer, sier Hasseltvedt. Det har vært utbrudd av alvorlig streptokokksykdom gruppe A siden 1987/88. Både leger, sykepleiere, apoteker og media er pepret med jevnlig informasjon. Hasseltvedt har tro på at det har hjulpet. -- I 1988 hadde vi 106 tilfeller og 30 prosent døde. I fjor kom vi opp i 266 tilfeller, men dødeligheten var redusert til 15 prosent, sier overlege Viggo Hasseltvedt i Folkehelsa.