• Mange velgere har stemt på Arbeiderpartiet for å få en ny regjering. Det har rammet både SV og oss, sier RV-leder Torstein Dahle.

— Vi har mistet de ekstra velgerne vi trengte for å oppnå mandat fra Hordaland. De har gått til Arbeiderpartiet fordi de mente det var det beste for å få et regjeringsskifte, sier Dahle. Valgkvelden åpnet positivt for RV med prognoser som ga dem to mandater, ett fra Oslo og ett fra Hordaland. Men etter hvert som tallene fra landkommuner og byer i Hordaland kom inn, skjønte Dahle og partifellene som var samlet til valgvake i Bergen, at slaget om stortingsmandatet var tapt.

— Det er klart jeg er skuffet, men dette har jeg opplevd før, sier partileder Dahle, som også sto på første plass i Hordaland.

— Vi hadde håpet å komme inn på Stortinget for å presse en rødgrønn regjering mot venstre. Nå vil vi fortsette det utenomparlamentariske arbeidet i samarbeid med folkelige bevegelser, noe vi også ville gjort om vi hadde blitt representert på Stortinget. Og med den oppslutningen vi har hatt ved dette valget har vi et meget godt utgangspunkt for stortingsvalget i 2009, sier Torstein Dahle.

<b>VALG:</b> Torstein Dahle (RV) stemte på Møhlenpris i dag.
GUNNAR WIEDERSTRØM