– Noen av dem bør settes bak lås og slå, sier partileder Torstein Dahle.

Rødt går til Økokrim fordi partiet ikke stoler på at Stortinget selv kan gjøre en troverdig og ansvarlig gransking.

– Bare politiet kan gjøre den upartiske granskingen som denne saken nå krever. Skal Stortinget selv gjøre det, blir det bukken og havresekken. Heller ikke en ekstern gransking er nok, sier Dahle til NTB.

Resepsjonen Han ble mandag ettermiddag sluppet opp i resepsjonen til Økokrim med en hale av fotografer etter seg. Overrekkelsen var ellers en ganske hverdagslig seanse, og ingen fra Økokrims ledelse var møtt frem.

Dahle henviser til Riksrevisjonen rapport, der seks navngitte tidligere stortingsrepresentanter blir trukket frem i forbindelse med urettmessig utbetaling av tidligpensjoner fra Stortinget.

– Men vi ønsker at alle de 42 representantene som fikk slik pensjon i perioden 1998-2008, skal bli gransket. Det kan være flere tilfeller av bevisst juks, i så fall er det rent bedrageri. I andre tilfeller kan det ha vært holdt igjen relevante opplysninger, og da er det snakk om grov uaktsomhet med en strafferamme på to år, sier partilederen.

Storm Dahle opplyser at han selv og partikontoret har fått en strøm av protester fra vanlige folk som selv er blitt straffet på grunn av bagatellmessige overskridelser av trygderegelverket.

– Folk er rasende og opprørt. Jeg har knapt opplevd maken til kraftige reaksjoner, sier partilederen.

Stortingets presidentskap kommer sammen tirsdag klokken 13 for å drøfte den videre håndteringen av saken. Det er ventet at granskingen av Stortingets praksis vil bli satt bort til eksterne eksperter på juss og pensjonsrett.

Hva synes du om Dahles anmeldelse? Diskuter artikkelen!

Håkon Mosvold Larsen, Scanpix