– Skremmende, sier barneombud Reidar Hjermann.

Rundt 25.000 barn blir passet av en dagmamma. De fleste av dem er under tre år. Men kvaliteten på tilbudet er uten enhver form for offentlig kontroll, selv om Helse— og omsorgsdepartementet har bedt alle landets kommuner sørge for at dagmammaer er godkjente etter forskrift om miljørettet helsevern.

Instruksen fra i fjor høst er ikke fulgt opp. Kommunene har så langt bare registret 32 dagmammaer. Av disse er 29 godkjent, viser en kartlegging som Barneombudet har gjennomført.

– Jobben med å sikre barnas hverdag ser ut til å være for stor for kommunene. Vi må få klarere statlig styring og oppfølging med dette, sier barneombud Hjermann til Aftenposten.