— Min påstand er at vi allerede har innført en form for garantert minsteinntekt her i landet, sier Venstres nye generalsekretær Geir Rune Nyhus og ramser opp:

— Staten deler ut alderspensjon, uførepensjon, attføring, sykepenger, bostøtte, overgangsstønad, dagpenger, studiestipend og kontantstøtte. Blant annet. Og i bunn ligger den kommunale sosialstønaden.

- Uverdig

— Det vi vil gjøre er å fjerne den uverdige kanossagangen mellom ulike etater og saksbehandlere. Hvis alle fikk utbetalt borgerlønn som en slags minsteinntekt, kunne samfunnet spart uhorvelige summer som i dag går til å lønne alle saksbehandlerne rundt omkring.

— Jeg har møtt folk som har gått 13 år på attføring. Da er noe riv ruskende galt, sier den tidligere sosionomen.

— Men prisen. 100.000 til alle borgere over 18 år koster 335 milliarder kroner?

— I år er utgiftene bare til folketrygden 197 milliarder, repliserer Nyhus.

Fanesak

På helgens Venstre-landsmøte, ble borgerlønn gjentatte ganger trukket frem som partiets store fanesak ved siden av miljøvern.

Borgerlønn skal gi studenter mulighet til å starte yrkeskarrieren uten studielån. Borgerlønn skal sende slitne industriarbeidere ut i etterlengtet sabbatsår.

Slik dagdrømte landsmøtedeltakerne fra talerstolen.

Monica Rolfsen fra Sør Trøndelag sa det slik:

«La oss kvitte oss med det sosialdemokratiske åket».

Utreder

I Sem-erklæringen har regjeringen forpliktet seg til å utrede borgerlønn.

Statssekretær Gunnar Kvassheim på Statsministerens kontor mener det må være mulig å gjennomføre forsiktige forsøk allerede denne stortingsperioden.

— I første omgang snakker vi om å forenkle og samordne alle trygde- og støtteordningene. Vi får ta et skritt om gangen, sier Kvassheim til Bergens Tidende.

Sosialminister Ingjerd Schou (H) tar seg av samordningen. Arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman skal utrede borgerlønnen. Foreløpig er dette arbeidet helt i en innledende fase, påpeker Kvassheim.

Mange modeller

I Venstre leker medlemmene seg med mange modeller for borgerlønn, forteller generalsekretær Nyhus.

En mulighet er en samordnet ytelse til alle voksne som ikke er i lønnet arbeid.

Den mest radikale varianten går ut på å overføre et fast beløp til alle over 18. Så blir det opp til den enkelte å skaffe seg ytterligere inntekt gjennom egen innsats. Med skatt fra første krone, naturligvis.