I andre tertial har konsernet et resultat før skatt på minus 24,7 millioner kroner, mot 28,5 millioner i overskudd i fjor. Etter åtte måneder ligger underskuddet på 4,4 millioner, mot et overskudd på 30,2 etter fjorårets første åtte måneder.

Avisen Dagbladets opplag fortsetter også å falle. Etter andre tertial har opplaget falt med 10,3 prosent til 150.811 aviser, i forhold til etter andre tertial i 2005.