I intervjuet kalte Bang-Hansen Märtha Louise både for en «tyv» og en «hykler».

Klageren er prinsessens forlag Bazar Tales. De mener blant annet at Dagbladet og Dagbladet.no brøt god presseskikk i omtalen av striden i flere artikler, og at avisen bevisst formidlet at et brev skrevet av forlagssjefen var skrevet av prinsessens sekretær, for å fingere en nærhet til prinsessen.

Bazar Tales skriver i sin klage at denne feilen ble rettet for sent, og at de heller ikke fikk imøtegå alle beskyldningene som fremsettes i de innklagede artiklene.

– Utydelig kjennelse

PFU understreker i sin kjennelse at Dagbladet hadde full rett til å sette søkelys på rettighetsstriden. Men at de burde gitt forlaget en samtidig kommentar og anstrengt seg mer for å få de ansvarlige i forlaget i tale.

– Vi tar alle PFU-dommer til etterretning, sier Dagbladets sjefredaktør Anne Aasheim til NTB.

Aasheim vil studere kjennelsen nærmere, men mener likevel den er utydelig på dette med samtidig imøtegåelse og tilsvarsrett.

Forlaget Bazar Tales er på sin side veldig fornøyd med at avisen ble felt.

– Og det tar vi som en stor seier for prinsessen, sier forlagets advokat Joakim Marstrander i advokatfirmaet Vogt & Wiig.

To tvister

PFU behandlet tirsdag også en annen tvist mellom Dagbladet og forlaget Bazar. Her fikk ikke forlaget medhold. Utvalget mener avisen ikke brøt god presseskikk da de omtalte romanen «Sjefen fra helvete» og skrev at hovedpersonen Preben ligner påfallende på forlagssjefen Øyvind Hagen i Bazar.

– Dagbladet var i sin fulle rett til å omtale romanen og likhetstrekkene mellom romanens hovedfigur og klageren. Selv om utvalget kan forstå at en slik omtale oppleves som belastende, legger utvalget i denne saken vekt på at klageren selv, som forlagssjef og aktiv formidler av det frie ord, må tåle det fokuset Dagbladet har satt på hans rolle, skriver utvalget i kjennelsen.

Gikk Dagbladet for langt i omtalen av Märtha? Si din mening i kommentarfeltet nedenfor.