Flere leger er kritiske til virkemidlene i tobakkskampanjen som Sosial— og helsedirektoratet har startet. Kritikken går blant annet på at noen av bildene som brukes er konstruerte og ikke gjenspeiler virkeligheten. Dagbladet fredag har oppslaget "Hjertespesialist slakter røykekampanjen", og viser til uttalelser fra professor Jan Helge Solbakk og hjertekirurg Mons Lie.

Vurderer PFU

Lie er oppbrakt over at forsiden kan gi inntrykk av at han ikke støtter antirøykekampanjen.

— Jeg har aldri uttalt at jeg tar avstand fra kampanjen, understreker Mons Lie overfor NTB. Han vurderer å klage Dagbladet inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

— Da journalisten ringte meg torsdag sa jeg at jeg ikke hadde sett dette bildet. Så beskriver han det for meg, og så sier jeg at nei, det er jo ikke akkurat slik at det er en grøt inne i hovedpulsåren hos røykere, men at det er åreforkalkninger i åreveggen, forteller Lie, som er senterdirektør for hjerte- og lungesenteret på Ullevål universitetssykehus.

Tilhenger av tungt skyts

-Jeg tar veldig avstand fra det angrepet som en del av mine kolleger har rettet mot denne kampanjen. Jeg sa til Dagbladet at jeg støtter kampanjen, så jeg fikk et veritabelt sjokk da jeg så oppslaget, sier hjertekirurgen.

Lie er nemlig en tilhenger av å bruke tungt skyts i slike kampanjer.

— Norge har over 30 prosent dagligrøykere, mens Sverige og Island er nede på 20 prosent. Dette er et av våre aller største helseproblemer, sier Lie.

Innrømmer feil

Dagbladets fungerende nyhetsredaktør Lars Helle forstår kritikken fra Lie.

— Det som står i saken på side 12 og 13 er uproblematisk. Men vi har konkludert feil i tittelen på førstesiden der det står hjertespesialist. Der har vi gjort en bommert, innrømmer Helle.

Han bekrefter at det vil komme en beklagelse i lørdagsutgaven av avisen. Antirøykekampanjen er anbefalt av Legeforeningen og Statens tobakkskaderåd.

(NTB)