Dag Ole Teigen (23) Parti: Arbeiderpartiet Listeplassering: 5. plass Hjertesak: Å gi allemennesker de samme mulighetene, uansett hvem de er og hvor de kommer fra.

Gratis skolebøker på videregående?

Ja. Skolen skal være gratis, derfor ønsker vi gratis bøker og utstyr på videregående.

Fungerer Lånekassen?

Lånekassen må styrkes, slik at studenter kan få gode lånebetingelser i stedet for å gå til private kredittinstitusjoner.

Hva gjør dere for at studentene skal få jobb etter utdanning?

Vi vil gi ungdomsgaranti til alle under 25 år. Det betyr rett til enten utdanning, jobb eller kompetanse. Samtidig er det viktig å skape flere arbeidsplasser. I dag er regjeringen utrolig passive overfor alle de ledige, og målet vårt er å gi alle tilbud om arbeid.

... og for at de skal få bo billig og bra?

Boligprisene er altfor høye. Vi ønsker flere studentboliger og etableringsboliger, dvs.lavinnskuddsboliger som gjør at folk har råd til å etablere seg.

Når bør ølkranene stenge?

Skjenketider er kommunalt bestemt og bør forbli det.

Er 12 kr dyrt for en liter bensin?

Generelt dyrt.

Hva er galt med busstilbudet?

Prisene er for høye, og mange steder er det ikke mange nok avgangstider.Vi ønsker minstetakst for hele Bergen.

Er bybane løsningen?

Bybane er fremtiden. Den vil være miljøvennlig og lette mye av den økende biltrafikken.

Er 75 kr en kinopris vi må leve med?

Det er for dyrt, men prisene ville vært enda høyere hvis kinoen ble privateid.

Statsstøtte til rocken?

Vi ønsker å gi støtte til øvingslokaler, utstyr, spillesteder, lokale arrangører, festivaler, transport og programutvikling.

30 ord om hvorfor vi bør stemme Ap.

Vi ønsker mer rettferdighet og solidaritet, høyresidenønsker mer individualisme og privatisering. Vi ønsker velferd for alle, høyresidenønsker skattelettelse til de rikeste. Ønsker du ny kurs for Norge, stem Arbeiderpartiet!

Dag Ole svarer på flere spørsmål:

dag-ole@online.no