— Windows Media Player er jo ikke særlig bra, og de som bruker Windows og Mac bør ikke tvinges til å bruke denne spilleren til å se slike NSC-sendinger, sier Johansen til Computerworld.

Ifølge Cisco Systems og andre selskaper som leverer produkter med såkalt NSC-støtte, skal kodingen Johansen nå har brutt, beskytte medieinnholdet. Den norske kodeknekkeren mener imidlertid hensikten med koden er å holde konkurrenter på avstand.

En NSC-fil inneholder informasjon om en sending, som navn og adresse på serveren som formidler den. Når filen åpnes i Media Player, blir den så dekodet og koblet opp mot den angitte serveren.