DNT passerer snart 190.000 medlemmer, men organisasjonen tror likevel ikke at det blir kapasitetsproblemer. Den samlede sengekapasiteten til foreningen er på nesten 7.800 senger. DNTs merkede rutenett i fjellet spenner over 20.000 kilometer.

NTB