— Det er i alle fall over 100 millioner fat. Vi trenger ytterligere boringer for å fastslå størrelsen. Vi er veldig fornøyd. Vi kommer til å sende rapport til Oslo Børs mandag morgen, sier konsernsjef Helge Eide til Næringsliv24. Ifølge Eide skal det ikke være tungolje som er funnet i Nord-Irak, men olje av god kvalitet.

DNO-analytiker Thomas Aarrestad i Pareto sier selskapet med dette funnet har fått en bra start i Irak.

— Det beviser at det er betydelig oljefunn. Det er også stor sannsynlighet for at de kommer til å finne mer, etter hvert som det bores flere brønner, sier han.

DNO har fra før meldt at testproduksjon og eksport fra Tawke-feltet i Irak kan begynne første kvartal neste år. Den planen står fortsatt ved lag.