Dermed kan barnålen sammenlignes med barnåler fra trærne rundt kårboligen på Orderud gård. Dersom profilene samsvarer, kan barnålen ble et fellende bevis i saken.

I drapssaken om Tina Jørgensen fra Stavanger er også barnåler blitt et sentralt bevismateriale. Det ble funnet barnåler med samme DNA-profil på åstedet, på drapsofferet og i bagasjerommet til kjærestens bil.

Tina-saken er fortsatt til vurdering hos Riksadvokaten før en eventuell tiltale blir tatt ut. (NTB)

I RETTEN: Kristin Kirkemo Haukeland.
FOTO: SCANPIX