HALLGEIR OFTEDALKristiansand

Viggo Kristiansens forsvarer grep fatt i dette onsdag, da han eksaminerte politiavdelingssjef Magne Storaker fra Kristiansand, som var taktisk etterforskningsleder i Baneheiasaken.

Advokat Pettersen: — Det har vært et tema at Viggo Kristiansen ikke ønsket å forklare seg i forbindelse med at det ble ventet på DNA-analysen i Spania. Kan du huske om det ble formidlet beskjeder om analyseresultatet til Viggo Kristiansen?

Storaker: - Da vi fikk den første muntlige meldingen fra Spania, var det jeg som fortalte dette til forsvareren (advokat Pettersen). Jeg snakket med Bente Mevåg på Rettsmedisinsk Institutt om hva som skulle formidles videre til forsvareren og pressen. Innholdet vi bestemte å gå ut med var at "det var sikret DNA av samme type som binder Viggo Kristiansen til åstedet og til handlingen".

Etter denne meldingen til forsvareren, nektet Kristiansen fortsatt å la seg avhøre av politiet.

Senere kom det skriftlig informasjon fra Rettsmedisinsk Institutt med et innhold som var mindre konkret enn i den muntlige versjon politiet tidligere hadde fått om DNA-analysen.

Advokat Pettersen: - Tror du Kristiansen trodde politiet ville være rettferdig og fair mot ham når det spriket slik om resultatet av DNA-testingen?

Storaker: - Han hadde avslått å la seg avhøre før det første DNA-resultatet forelå.

Advokat Pettersen: - Det ble gjort et beslag at et hår på en eikegrein fra åstedet og hår på en jakke. Hva slags resultat fikk dere på analysen av dette ?

Storaker fikk heretter hjelp fra Pettersen som leste opp rapporten som viser at de to hårene ikke stammer fra de to drepte jentene eller fra de to tiltalte.

Pettersen: - Hvilke refleksjoner ble gjort når dere fant et hår som ikke stammer fra noen av de fire på åstedet ? Håret ble funnet like over drapsstedet. Ble det gjort mer etterforskning av dette?

Storaker: Jeg kan ikke huske om det ble gjort noe mer med dette håret. Det ble ikke etterforsket videre.

Politiavdelingssjefen opplyste i retten at plastposen med blod som ble funnet i en søppeldunk i Baneheia straks etter drapet, trolig kom fra et område hvor det dagen før drapene hadde vært et terrengløp.