— Fantastisk morsomt og gledelig at jeg ikke har klart å bli upopulær på disse månedene, erklærte gjenvalgt partileder Fridtjof Frank Gundersen.

To ulike fløyer av DLF hvorav den ene hovedsakelig består av tidligere medlemmer av Fremskrittspartiet, krever retten til partinavnet og det pågår strid i flere fylker om hvilken av fløyene som har rett til å stille til valg som DLF. På møtet lørdag var begge fløyer innkalt. Men bare én av dem møtte, den andre fløyen avviser at andre enn dem selv har rett til å innkalle til DLF-møter.

Gundersen erklærte at DLF vil gå inn for skattefritak for inntekter opp til 150.000 kroner, noe som vil koste 75 milliarder kroner. I tillegg må minstepensjoner og uførepensjoner økes. Pengene kan blant annet spares ved at man slutter å øse dem ut over diktatorer i u-land som bruker dem til egen berikelse eller til å holde eget lands befolkning nede. DLF skal føre kamp mot hverdagskriminalitet blant annet ved å avskjære vaneforbrytere fra å kunne «fortsette å plage andre».

— Ser en bort fra Carl I. Hagen og alle hans spillopper, mener jeg at det også saklig sett kan være bruk for en nytt parti i den norske partifloraen, sa den gjenvalgte partileder Fridtjof Frank Gundersen.

NTB