En uavhengig SAS-oppnevnt granskingskommisjon har de siste tre ukene gransket styret i selskapet for å finne ut hvor mye styret visste om samarbeidet. I dag legges utredningen frem på bordet, skriver Aftenposten.

Et sentralt spørsmål blir om styreleder Harald Norvik og de andre medlemmene i styret visste, eller burde ha visst, mer enn de har sagt om samarbeidet som ble avtalt i 1998.

EU-kommisjonen ga i juli SAS en bot på 320 millioner kroner for ulovlig prissamarbeid med den danske konkurrenten Maersk Air. Avtalen gikk ut på at Maersk sluttet å fly på den viktige SAS-ruten København-Stockholm mot at Maersk fikk rutene København – Venezia og Billund – Frankfurt for seg selv.