NSM overleverte mandag et utkast til nasjonal strategi for cybersikkerhet til forsvarsminister Grete Faremo (Ap) og justisminister Knut Storberget (Ap).

– Alt vi gjør i dag er på en eller annen måte avhengig av datasystemer som fungerer. Det gjør oss veldig sårbare. Derfor er det viktig å styrke sikkerheten i cyberspace, sier direktør Kjetil Nilsen i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Han mener at det blir gjort mye bra i Norge, men sier det fortsatt gjenstår mye.

– I vårt forslag til strategi for cybersikkerhet legges det blant annet opp til at samordningen mellom ulike sektorer og virksomheter må styrkes, og at virksomheter og enkeltpersoner må bevisstgjøres om sikkerhet i cyberspace. Evnen til å oppdage og varsle om angrep må også videreutvikles, sier Nilsen.

NSM foreslår å opprette et nasjonalt cybersenter. Senteret skal ifølge forslaget bli underlagt NSM som en videreutvikling av avdelingen NorCERT, i nært samarbeid med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og E-tjenesten.

Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet skal behandle utkastet fra NSM, før departementene tar stilling til den videre prosessen.

Trenger vi et cybersenter? Si din mening!

FARER: Banditter i cyberspace skal stoppes, håper Nasjonal sikkerhetsmyndighet. ILLUSTRASJON: Marvin Halleraker