MATS RØNNING, NTB

Ifølge EFTA-domstolen bryter Norge EØS-avtalens artikkel 11, ved å nekte salg og import av Corn Flakes beriket med jern og vitaminer. Sosial— og helsedepartementet tolker dommen positivt, og mener den gir rom for fortsatt å kunne forby berikede næringsmidler på det norske markedet.

Årsaken til den positive tolkningen er at EFTA-domstolen av formelle grunner ikke kunne ta med i betraktningen ny informasjon som ble framlagt under saksbehandlingen. Norske myndigheter er sikre på at domsslutningen ville vært en annen, dersom dette hadde vært mulig.

Forbudt frokost Det er hensynet til folkehelsen som har gjort næringsberiket Kellogg’s Corn Flakes forbudt i Norge.

– Vår hovedbegrunnelse er at den norske ernæringspolitikken ikke nødvendiggjør tilsetning av mineraler og vitaminer, og at det vil kunne innebære helsefare å akseptere en slik tilsetning, sier advokat Thomas Nordby hos Regjeringsadvokaten.

Sosial- og helsedepartementet uttaler at Kellogg’s beriking av frokostblandingen isolert sett ikke utgjør noen helsefare, men understreker at dersom det gis tillatelse til beriking av ett produkt, nytter det ikke å nekte salg og omsetning av tilsvarende berikede næringsmidler.

Ikke medhold Det var i april i fjor at overvåkingsorganet ESA stevnet Norge inn for EFTA-domstolen, for brudd på EØS-avtalen. Torsdag falt det dom i saken, og i domsslutningen står det å lese at nasjonale myndigheter ikke kan begrunne et importforbud ved å henvise til fravær av ernæringsmessig behov. EFTA-domstolen mener den norske frykten for berikede næringsmidler, er for dårlig belagt.

– Vi tolker dette positivt. Grunnen til at vi tapte var at vi ikke redegjorde godt nok for helserisikoen som er forbundet med produktet, på det tidspunktet da Norge besvarte ESAs grunngitte uttalelse. Dommen endrer derfor ikke hovedtrekkene i norsk praksis, sier avdelingsdirektør Sissel Lyberg Beckmann ved forebyggingsseksjonen i Sosial- og helsedepartementet.

Norge er eneste land i verden som forbyr næringsberikede produkter fra Kellogg’s.