Styret i Coop NKL har i et brev til sine medlemsbutikker uttrykt at de ser med sterk uro på skadene automatene medfører, og de anmoder sine bedrifter om å vurdere plasseringen av dem.

Dagsavisen har snakket med flere fylkeslag i Coop, og de gir alle uttrykk for at automatene skal bort.

— Styret i Coop Finnmark har uten diskusjon vedtatt at vi ikke skal fornye kontraktene på spilleautomater etter hvert som de utløper, sier styreleder Nils-Edvard Olsen til avisen.

Butikkene taper på å fjerne automatene, men Olsen i Finnmark mener de heller får jobbe hardere for å tjene inn pengene. Verdigrunnlaget går foran.

Næringspolitisk sjef Turid Jødahl i Coop NKL er opptatt av at ikke bare Coop taper på fjerningen. Hun håper myndighetene sørger for kompensasjon til lag og foreninger som nyter godt av automatene.