At Johan Fredrik Odfjell blir innstilt som styreleder i Statoil gjør til skamme alle spådommer om at bergenserens tid på toppen i norsk næringsliv er ute.

KUNNSKAPSRIK, analytisk og ryddig, men samtidig korrekt og reservert, er karakteristikkene som gis av Odfjells arbeid i styrerommene. I tillegg har han et uvanlig stort nettverk, som skriver seg fra helt tilbake til tiden som student ved Norges Handelshøyskole og det prestisjetunge amerikanske lærestedet Harvard.

En mann med et nettverk og kunnskaper som gjør at han — i tillegg til Statoilstyreleder-vervet - vil være kandidat også til styreplass i internasjonale selskaper utenfor Norge, mener investoren Jens Ulltveit-Moe.

Ulltveit-Moe mister nå Odfjell som styreleder i sitt selskap Umoe.

Det liker han ikke, men Ulltveit-Moe spilte likevel trolig en sentral rolle da valgkomiteen i Statoil skulle plukke Jannik Lindbæks etterfølger. Ulltveit-Moe satt nemlig i valgkomiteen da styrelederkandidatene ble vurdert.

BAKGRUNNEN for Bergens Tidendes artikkel i fjor vår var at Odfjell nettopp hadde mistet vervet som styreleder i bergensrederiet Star Shipping. Samtidig møtte han mistillit hos de ansatte i Orkla, som ville bli kvitt ham som styreleder i forbindelse med Odfjells rolle i lederstriden i Orkla. Året før ble han presset ut av styrelederjobben i Nera av den nye storaksjonæren Laxey Partners.

Odfjell sto rett og slett i fare for å miste sitt siste styreverv i et børsnotert selskap.

Forholdet til de Orkla-ansatte ordnet seg, men da Orklas storaksjonær Stein Erik Hagen i år ville ha styreledervervet selv måtte Odfjell likevel gå.

Odfjell har tidligere hatt styreverv i Kværner, Hafslund, Det Norske Veritas, Amersham. Bergesen d.y., If, Stormøllen, Norges Handels og Sjøfartstidende, i tillegg til Nera og Star Shipping.

FOR Å FORSTÅ at de tapte vervene i Nera, Star Shipping og Orkla likevel ikke er et signal om at Odfjell har tapt sin verdi i markedet for styreledere er det viktig å se på årsaken til Odfjells avgang. Maktkamp mellom eierne ligger bak i alle tre selskapene, ikke direkte misnøye med hvordan Odfjell skjøttet vervene.

Tvert imot var Odfjells rykte så godt at valgkomiteen i Statoil hadde ute følere allerede før det var klart at han måtte gå som styreleder i Orkla.

Odfjells vei mot makttoppen i næringslivet begynt med stillingen som administrerende direktør i Investa i 1980 og fortsatte med toppsjefjobben i Vesta i 1986.

Etter at han gikk av i Vesta i 1994, og fikk med seg en etterlønnsavtale som sikret ham mellom 700.000 og 800.000 kroner årlig frem til 2013, har han vært selvstendig næringsdrivende med styreverv som spesiale.