Lørdag møtte Clemet lokalpolitikere fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre på en felles skolekonferanse i Oslo. Der ble vedtaket om å skifte forhandlingsmotpart for lærerne atskillig bedre mottatt enn i lærerorganisasjonene.

— Dette er en spesiell dag. Beslutningen i går er kontroversiell, og det er ikke morsomt å gjøre dette. Det er forståelig at lærerorganisasjonene reagerer, men vi som politikere har ansvaret for å forsøke å bringe oss ut av denne situasjonen, sa Clemet.

Lærerne frykter at de skal få lavere lønnsvekst når de blir prisgitt kommunenes økonomi. Clemet appellerte til regjeringspartienes lokalpolitikere om å gjøre lærernes skepsis til skamme.

Streiker

Torsdag streiker lærere over hele landet i protest mot at lønnsforhandlingene flyttes fra staten til kommunene. Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon vil bryte det inntektspolitiske samarbeidet med regjeringen.

Kristin Clemet sier hun var forberedt på krasse reaksjoner.

— Synes du lærerne overreagerer?

— Det vil jeg ikke kommentere. Men aksjonene skal ikke påvirke dialogen fra vår side, sier hun til NTB.

Tatt på senga

Lærerne er saklig uenige med Clemet, men de må ha ventet at et slikt forslag ville komme fra den Høyre-dominerte regjeringen, særlig etter at Ap-landsmøtet i fjor høst sa ja til å gi kommunene forhandlingsretten.

De sterke følelsesmessige reaksjonene skyldes at organisasjonene ikke ble rådspurt før vedtaket ble fattet i statsråd fredag.

Til dette sier Clemet at saken har vært utredet mange ganger de siste 21 årene. Mange utredninger har konkludert med at lærerne bør ha sin arbeidsgiver, kommuner og fylkeskommuner, som forhandlingsmotpart.

— Det er ikke realistisk å tro at lærerorganisasjonene ville skiftet syn dersom vi hadde diskutert dette på forhånd. Grunnen til at vi valgte dette tidspunktet, er at en treårig avtale om utvikling av skolen utløper nå. Vi skal forhandle om ny arbeidstidsavtale i mars, og jeg ville ikke la dette være et uavklart spørsmål når forhandlingene begynner. 1. mai 2004 utløper tariffperioden, og vi har dermed god tid til å forberede endringen, sier Clemet.

I Kristelig Folkeparti er det mange som mener at staten bør ha forhandlingsansvaret for lærerne, for å sikre mest mulig like vilkår over hele landet. Utdanningsminister Jon Lilletun (KrF) valgte å beholde staten som forhandlingsmotpart for tre år siden.

— Alle utdanningsministre før meg har valgt å beholde staten som lærernes forhandlingsmotpart. Alle ser at det er mer bekvemt å gjøre det, sier Clemet.

(NTB)