— Jeg håper vi snarest mulig kan få i stand dialogen igjen, sier utdanningsminister Kristin Clemet til Bergens Tidende. Hun er ikke glad for den fastlåste situasjonen.

Prinsippet viktig

— Hvorfor ville du overføre ansvaret for forhandlinger med lærerne til kommuner og fylkeskommuner nå?

— Selve prinsippet om at arbeidsgiverne har hovedansvar for forhandlingene med arbeidstakerne, er viktig for meg. I Europa tror jeg det bare er Tyrkia som ikke helt og fullt praktiserer dette på alle områder, påpeker Kristin Clemet.

Utdanningsministeren mener det hos skoleeierne og arbeidsgiverne er et potensiale for større engasjement for skolen. Blir de vist tillit, vil de vise ansvar for en bedre skole. Når uroen har lagt seg, tror hun lærerne vil oppleve en interessant utvikling og bedre arbeidsgivere.

Standpunktet var kjent

— Hvorfor varslet du ikke lærerne?

— Jeg varslet dem før vedtaket ble fattet?

— Men det var bare noen timer før?

— Jeg ville ikke legge opp noen stor prosess omkring dette fordi lærernes standpunkt var meget godt kjent. Det har dessuten vært mange prosesser og drøftelser omkring dette, gjennom snart 20 år, sier Kristin Clemet.

— Har tanken om å spare penger veid tungt i denne saken?

— Nei, men det er en kontinuerlig plikt for oss å utnytte ressursene. Jeg tror på en mer aktiv dialog mellom skole og arbeidsgiver om kvalitet i utdanningen. Det er lokalpolitikerne selv som nå må vise interesse for kvalitet og innhold, ikke bare for bygninger, mener Kristin Clemet.

Pengemangel

— Kommunene mangler penger. Er ikke tidspunktet for overføringene svært lite gunstig?

— Lærerne får lønn fra kommunen i dag og. Her blir ikke mer eller mindre penger om lærerne har den ene eller den andre motparten. Lærerne har hatt et betydelig lønnsløft. Det har kommunene maktet å bære.

— Du har overkjørt lærerne og får dem som motspillere. Hva vil du gjøre for å bedre forholdet?

— Min dør står åpen. Jeg forstår lærernes skuffelse fordi dette har vært en kampsak for dem. Selv mener jeg tiden for endringer er moden. Selv vil jeg legge til rette for et godt samarbeid med lærene, sier Kristin Clemet.