I en meningsmåling Opinion har laget for Utdannings— og Forskningsdepartementet svarer sju av ti spurte at barn bør lære å lese og skrive allerede i førsteklasse, melder VG.

Utdanningsminister Kristin Clemet sier til NRK at hun ikke er overrasket over resultatet.

— Hvis vi skal beholde respekten for skolen og ikke bidra til skoletrøtthet, er det viktig at vi formidler til barna at de går på skolen primært for å lære noe, sier hun.

Clemet viser til at departementet har bedt et utvalg om å foreslå tiltak som kan øke kvaliteten i hele grunnskolen.

— Jeg er sikker på at noe av det de vil se på er hvordan vi lærer å lese og skrive i begynnelsen av skoletiden, sier Kristin Clemet.

(NTB)