Agder lagmannsrett dømte i dag Christoffers mor (38) til et og et halvt års betinget fengsel. Det er mindre enn tingrettsdommen på to og et halvt år, der 120 dagers skulle sones i fengsel. Hun ble ikke idømt erstatningskrav, skriver Aftenposten.no.

Lagmannsretten frikjenner moren for medvirkning til dødsfølgen. Hun ble imidlertid straffet for passiv medvirkning til stefarens vold mot sønnen. Lagmannsretten påpekte også innledningsvis at det er gått lang tid siden Christoffer døde og at medietrykket har vært omfattende.

Moren tok betenkningstid, noe som betyr at hun må gi retten beskjed om anke i løpet av to uker.

Bevist

Lagmannsretten finner det bevist at moren senest 1. februar 2005 måtte ha forstått at guttens skader kunne settes i forbindelse med stefaren. Lagmannsretten finner det bevist utover rimelig tvil at moren senest etter møtet med skolen samme dag måtte innse at det var mest sannsynlig at stefaren sto bak skadene Christoffer var påført.

Retten finner det også bevist at moren burde forstått at Christoffer kom til å bli utsatt for mer vold om hun ikke grep inn, og at hun sviktet.

1. februar viste Christoffer moren et sår han hadde fått om natten. Hun visste at ektemannen hadde vært inne hos gutten den natten. I tillegg visste hun om tidligere skader han hadde fått, noe hun har forklart i politiavhør. Hun var i møte med ansatte ved Christoffers skole samme dag, der det ble fremsatt mistanke om at hennes ektemann sto bak guttens skader.

Satt stille

Dommen som lagdommer Reidun Wallevik leste opp for en fullsatt sal i rettslokalet i Tønsberg, var grundig og omfattende, der retten gikk nøye gjennom bevisene og morens mentale kapasitet, forholdet mellom Christoffers mor og stefar. Og selvsagt Christoffers historie, både skadene han ble påført og måten han forandret seg på etter at stefaren kom.

Christoffers mor satt stille og hørte på da dommen ble lest opp. Da dommeren etter en times opplesing kom frem til punktet som omhandlet selve dødstidspunktet og det som skjedde i familiens hjem den vinterdagen, pustet moren tungt og bet seg i leppen. En time etterpå falt straffutmålingen og domsslutningen.

Sannsynlig anke

Både aktor og forsvarer er forberedt på å anke dommen til Høyesterett. Bestemmelsen om passiv medvirkning er lite kjent i norsk rettspraksis. Lagmannsretten mener foreldre har en selvsagt plikt til å gripe inn ved mistanke om at barna blir utsatt for vold. Passivitet og omsorgssvikt må regnes som medvirkning til straffbare handlinger.

Tønsberg tingrett dømte i fjor Christoffers mor til to og et halvt års fengsel, hvor 120 dager ble gjort ubetinget. Aktor ba i lagmansretten og to og et halvt års fengsel, der fire måneder måtte gjøre ubetinget.

Morens forsvarer, advokat Thomas Randby, ba lagmannsretten frifinne moren, basert på kvinnens manglende evner. Han beskriver henne som en "enkel, blid og glad jente med et begrenset evnenivå".

— Fortsatt gift med stefaren

Moren (38) var tiltalt for passiv medvirkning til stefarens langvarige mishandling som førte til at Christoffer Gjerstad Kihle mistet livet 2. februar 2005. Han var da åtte år gammel.

Christoffer hadde et 17 cm langt brudd på hodeskallen og luftveien hans var tettet igjen med papir.

Stefaren (40), som fortsatt er gift med Christoffers mor, er allerede dømt til åtte års fengsel. Ekteparet har fått to barn sammen etter at Christoffer døde, begge er tatt hånd om av barnevernet.

- Ingen mistanke

Kvinnen har hele tiden nektet for at hun har hatt noen mistanke om at Christoffers stefar mishandlet gutten. Selv ikke etter at hun dagen før dødsfallet hadde vært i møte med folk ved Christoffers skole, der det ble fremsatt mistanke om at det var stefaren som var årsaken til guttens skader. Hun forklarte i retten at hennes dømte ektemann mente hun var for ettergivende for Christoffer, og at det alltid var han som sto opp om nettene hvis Christoffer våknet eller ikke fikk sove.