Innspillene fra Arbeiderpartiets fylkeslag er i ferd med å samles av valgkomiteen. Allerede i god tid før fristen 10. januar er det klart at en rekke fylker vil gå inn for å utvide ledelsen i partiet slik at det blir to nestledere i stedet for dagens én, skriver Aftenposten.

Det er også klart at det vil bli en skikkelig kamp om de viktige posisjonene. Flere tunge navn er allerede spilt inn som ønskede kandidater, og selv med to nestledere vil det ikke bli plass til alle.

Stigende stjerne

Hordaland Arbeiderparti har frem til nå holdt kortene tett til brystet om hvem de vil støtte som ny nestleder i Arbeiderpartiet.

Men fylkespartiet har nå landet på at de vil arbeide for at stortingsrepresentant Jette Christensen (31) blir Jonas Gahr Støres makker.

— Jette Christensen representerer Vestlandet på ein ypperleg måte. Hardtarbeidende, kunnskapsrik, kjapp i replikken og eit stort hjarta, skriver Hans-Erik Ringkjøb, leder i Hordaland Ap, i en SMS til Aftenposten.

Christensen sitter i dag i kontrollkomiteen på Stortinget og ble i høst valgt til leder i Arbeiderpartiets kunnskapsutvalg. Ap-kilder peker på at dette er et signal om at hun satses på og er en stigende stjerne i partiet.

Vil ha Giske inn

Blant de andre navnene som er spilt inn er det en rekke tungvektere. Fra Sør-Trøndelag er det et ønske om å få inn en veteran.

— Vi har sendt forslag om å endre vedtektene til å åpne for to nestledere. Vi har foreslått Trond Giske inn i ledelsen, skriver fylkesleder Eva Kristin Hansen i en sms til Aftenposten.

Hun sier de ikke har spesifisert hvilken rolle de helst ser at den tidligere statsråden trer inn i.

— Vi har sagt «ledelsen», sier Hansen.

Foreslår Huitfeldt

Også i en rekke andre fylkeslag Aftenposten har vært i kontakt med, er det ønske om to nestledere.

— Ap hadde to nestledere frem til 2002, og vi var den gangen mot at man bare skulle ha én nestleder. Når det nå er åpnet for en mulighet til å se på sammensetningen av hele ledelsen, ønsker vi å endre vedtektene og velge to nestledere, sier fylkesleder Sverre Myrli i Akershus til Aftenposten.

Akershus Ap har meldt inn stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt og tidligere statssekretær Hallvard Ingebrigtsen som navn som er aktuelle for sentrale verv. Fylkeslederen i Sogn og Fjordane sier de ønsker to nestledere, men at navnene de vil spille inn ikke er klare ennå.

Viktig møte i februar

Helga Pedersens etterfølger skal velges på vårens landsmøte, og foreslås av en valgkomité ledet av veteranen Martin Kolberg. Hvorvidt han skal finne én eller to nestledere blir trolig et tema på et landsstyremøte i februar, før det blir endelig avgjort på landsmøtet i april.

Om Ap skal velge to nestledere i stedet for en forutsetter dette at vedtektene endres.

Møre og Romsdal Aphar tidligere foreslåttstortingsrepresentant Else May Botten (41) som ny nestleder, og sier de fortsatt støtter hennes kandidatur. Også de ønsker to nestledere.

Fylkesleder Bjørnar Selnes Skjæran i Nordland sier de er åpne for å se på en løsning med to nestledere, men de har foreløpig ikke konkludert.

Etter det Aftenposten får opplyst ligger det an til at de tre nordlige fylkene være godt samsnakket når forslagene sendes inn, men i hverken Nordland eller Troms ønsker de å si hvem de har spilt inn til de ulike lederposisjonene.

Tajik kan også bli kandidat

Også Hadia Tajik (31), stortingsrepresentant fra Oslo, har vært nevnt som et hett navn i lederkabalen. Om hun blir foreslått av hjemfylket er imidlertid ikke avklart ennå.

— Vi har ikke spilt inn noe ennå. På grunn av vår møterytme har vi fått utsatt frist, skriver fylkesleder Jan Bøhler i Oslo i en tekstmelding til Aftenposten.

— Jeg gjør det partiet ber meg om. Men selvsagt er jeg glad for å bli nevnt. Det er fint å bli møtt med forventninger av andre, da har jeg noe å strekke meg etter. Men jeg blir ikke fortvilet om det ikke blir meg, partiet har mange flinke å velge mellom, skriver Tajik i en sms til Aftenposten.

Kolberg vil ikke kommentere

Leder i valgkomiteen Martin Kolberg ønsker ikke å kommentere om Ap skal ha én eller to nestledere, men sa til Aftenposteni september:

- Jeg har bare en fullmakt: Det er å forholde meg til de vedtektene vi har, som sier at vi skal ha én nestleder. Jeg registrerer at det har vært en diskusjon om to, men hver gang dette har vært oppe tidligere, er det blitt nedstemt.

Kolberg har sagt dette om hvilke egenskaper han ser etter hos den nye partisekretæren:

- Det som er litt spesielt med å være partisekretær, er at du skal kombinere politisk kløkt med strategiske evner - samtidig som du skal administrere. Personer som har denne kombinasjonen, vokser ikke på trær. Men de finnes.