Så mange som 5.000 muslimske barn i Storbritannia er ifølge BBC blitt undervist i detalj om brutale shariabaserte straffemetoder, helt utenfor britiske myndigheters kontroll.

— Hvis dette finnes i England, må vi være klar over at det kan finnes også andre steder på europeisk jord, sier Chaudhry til VG.

Nå ber han sine trosfeller samlet ta avstand fra praksisen.

— Muslimer er nødt til å ta dette på alvor. Vi må ikke bagatellisere dette, men tvert imot slå hardt ned på det. At det finnes krefter som driver med denne typen undervisning i Europa, er helt uakseptabelt, sier han.

De religiøse helgeskolene i Storbritannia drives ifølge BBC med direkte støtte fra Saudi-Arabia. Chaudhry mener utviklingen i Storbritannia viser behovet for å bygge ned privatskoler med religiøst utspring.

— Jeg har ingen mistanke om at noe lignende foregår i muslimske skoler i Norge, men jeg mener skolevesenet må styrkes slik at det blir mindre behov og rom for privatskoler med religiøst grunnlag, sier SV-politikeren til VG.