— Å bruke cellegift på pasienter med kreft som ikke reagerer på behandlingen, er vanskelig å rettferdiggjøre, sier kreftforskeren Ezekiel Emanual, som har hatt hovedansvaret for studien. Undersøkelsen omfatter nærmere 8.000 kreftrelaterte dødsfall i staten Massachusetts.

Studien viste at både kreft som reagerer og kreft som ikke reagerer på cellegift ble behandlet med så godt som samme cellegiftmetode.

Det kan bety at cellegift, som medfører store problemer og utmattelse for pasientene, brukes i altfor stor grad.(NTB)