Schiøtz sier han og hans klient er skuffet over kjennelsen, fordi Per Kristian Orderud risikerer økonomisk ruin. Han vil ikke ha noen mulighet til å drive gården hvis han varetektsfengsles fram til ankesaken starter i januar neste år.

— Dommeren var noe i tvil med hensyn til å varetektsfengsle Per Kristian Orderud, men ikke i nok tvil. Erfaringene fra forrige runde med fengslinger tilsier at lagmannsretten har større sans for forsvarernes argumentasjon. Politiet har lettere for å få medhold i forhørsretten, sier han.

Lagmannsretten vil trolig behandle kjæremålet fra de tre Orderud-dømte onsdag.

Schiøtz sier at alle de tre har vært forberedt på at de kunne bli fengslet.

NTB