Advokat Schiøtz snakket med sin klient på telefonen umiddelbart etter at Borgarting lagmannsrett torsdag forkastet kjæremålet på åtte ukers varetektsfengsling for de tre som ble dømt til 21 års fengsel i Orderud-saken.— Han er selvfølgelig svært skuffet. Han hadde et berettiget håp om å bli løslatt, sier Schiøtz til NTB. Schiøtz sier han vil ta Per Kristian Orderud med på en diskusjon om å påkjære kjennelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg. Driften av Orderud gård henger nå i en tynn tråd:- Vi har fått støtte og sympati fra flere hold. Det er klart at det vil ta tid å avvikle en gård med 100 dyr, men jeg ser ingen annen løsning, sier Schiøtz til NTB.