THOMAS SPENCE

— Jeg synes det er naturlig med regjeringssamarbeid med Frp. Det vil skape forutsigbarhet, sier Friele, mens han slurper og smaker på syv sorter kaffe sammen med Hagen.

— Det synes jeg er hyggelig, svarer Hagen. - Jeg vet at det er diskusjoner i Høyre om dette, og at det er en rekke personer i Høyre og KrF som gjerne vil ha et bedre forhold til Frp, sier Hagen.

Liflige toner

Det var ikke bare liflig kaffeduft, men liflige politiske toner da Friele i går ønsket Hagen velkommen til besøk i kaffehuset Friele. Tidligere på dagen beitet Hagen også på KrFs velgermarker da han besøkte Danielsen videregående skole, en kristen friskole. Både elever og lærere nikket fornøyd til Frp-formannens sterke støtte til friskolene, og vilje til å likestille dem økonomisk med offentlige skoler.

I går inviterte Friele Hagen med inn i kaffehusets «aller helligste», rommet hvor ekspertene slurper, smaker og spytter for å finne den rette blandingen. Men det var nok Frieles utstrakte hånd og ønske om et tettere, mer formalisert samarbeid mellom regjeringen og Frp, som gledet Hagen mest.

Look to Bergen

Friele viser til den borgerlige samarbeidsmodellen i Bergen, som han mener bør kunne danne modell også i rikspolitikken: Høyre, Kr.F. og Venstre sitter i byråd, basert på en formell støtteavtale med Frp.

— Carl I. Hagen og jeg er enige om at partiene må finne frem til en mer konstruktiv dialog, sier Friele, som har et langt mer positivt forhold til Frp enn partiledelsen på Stortinget.

— Frp fortjener respekt for sin størrelse og seriøsitet. Jeg er overbevist om at skal vi sørge for at den rød-grønne siden taper, så må vi må finne en borgerlig plattform med konstruktivt samarbeid.

— Hvor formelt samarbeidet skal være, overlater jeg til Erna Solberg å bestemme. Men det må være konstruktivt. Ellers risikerer vi at vi blir stående og pukke på fordommer, og taper valget, sier Friele.

Hyggelige tall

På toppen av det hele fikk Hagen meldingen om at Frp har etablert seg som landets nest største parti, og som storebror på borgerlig side, i dagens meningsmåling.

— Jeg konstaterer med tilfredshet at vi ligger konstant mellom 18-20 prosent. Det er en tilfredsstillende inngang på valgkampen. Men de borgerlige partiene må samlet gjøre det bedre hvis det ikke skal bli regjeringsskifte, kommenterer han.

Med en borgerlig valgseier mener Hagen at de må sette seg ned og forhandle med sikte på å danne regjering. Frp ønsker primært å delta i en flertallsregjering, men er villig til å opptre som støtteparti hvis de blir enig om en politisk avtale. Det eneste han avviser, er å bli behandlet som stemmekveg.

— Å være et passivt støtteparti, er ikke aktuelt, sier han bestemt.

- Frustrerende

Det har Friele stor forståelse for: - Å støtte en borgerlig mindretallsregjering uten å ha innflytelse, er selvsagt frustrerende, og det må han få lov til å slippe, kommenterer Friele. Han sier samarbeidet fungerer veldig godt i Bergen, at Frp har «vist ansvar på en prisverdig måte», og at han ikke kan forstå at partiene ikke kopierer modellen som fungerer ved stortingsvalget.

— Det er ikke vanskelig. Hvis alle legger godviljen til, finner vi løsninger. Problemene skyldes også tre samarbeidende partiene. Alle må klyve ned fra barrikadene, alle må gi og ta, sier han.

Aftenposten/Bergens Tidende

FIKK SMAKE: Herman Friele skjenket Carl I. Hagen smaksprøver fra det aller helligste prøverommet på fabrikken i går.
GIDSKE STARK